Κουτί αρχειοθήκη και classer
AKZO NOBEL

Κατηγορια

Οικολογικά

Small black cube
περιγραφη

Πολυτελές κουτί αρχειοθήκη με classer τεσσάρων πτυχών και κλείσιμο μαγνήτη. 
Κατασκευασμένο με χαρτιά colorplan και εκτύπωση θερμοτυπίας.

Βιομηχανικός σχεδιασμός: La Petite Jumelle

Graphic Design : Semiotik Design Agency

Πελάτης: AKZO NOBEL

Project big akzonobel 02 Project big akzonobel 05 Project big akzonobel 03 Project big akzonobel 04 Project big akzonobel 01